Neverbální komunikace - co vám prozradí?

Možná se vám to bude zdát nepochopitelné, ale pokud s někým mluvíte, nehraje hlavní roli obsah vaší řeči, ale mnohem více prozradí řeč vašeho těla. Dle některých autorů právě pomocí nonverbální komunikace předáváme v kontaktu kolem 70% informací. Gesta, mimika, postoj, pohledy do očí atd.…to vše může vaši řeč obrátit zcela jiným směrem, vašeho poslouchače to může přilákat či zcela odradit. Je tedy podstatné znát aspoň základní prvky této složky komunikace a umět ji využít ve svůj prospěch.

Neverbální komunikace doprovází celý náš život. Ovlivňuje navazování vztahů, profesní růst, zisk zaměstnání i naše veškeré sociální vazby. Mezi hlavní složky neverbální komunikace patří:

Oční kontakt

Jistě to znáte, pokud se chcete s někým seznámit či vás někdo přitahuje, zprvu se to snažíme dát najevo zejména svým pohledem. Je zde však pravidlo, že důležitá je správná „dávka" očního kontaktu. Pokud na někoho budete minutu „civět" bez ustání, bude to dotyčnému spíše nepříjemné. Naopak, pokud na vás někdo mluví a vy mu nevěnujete pohled, dotyčný tomu často rozumí tak, že vás obsah jeho řeči nezajímá a nehodláte mu věnovat svou pozornost. Optimální je pohled do očí po dobu několika vteřin následovaný mrknutím dolů a opětovným návratem k očnímu kontaktu.

Mimika

Pomocí drobných svalů v obličeji je možné vytvořit bezpočet nejrůznějších výrazů. Jimi je možné vyjádřit, zda je člověk šťastný, bezradný, vzteklý atd. Například smích hraje v komunikaci podstatnou roli. Pokud se někdo usměje falešně, obvykle nenajdete jemné vrásky kolem očí, pozorovat nervozitu či nevyrovnanost můžete z přílišného či naopak jen nevýrazného odhalení zubů. Odpor a pohrdání poznáte tak, že dotyčný přivře oči a stáhne rty. Touhu a zájem prozradí koutky úst stočené nahoru, nadšení z milého setkání obočí lehce povytažené nahoru.

Haptika

Tímto výrazem se označují dotyky, které taktéž komunikaci provází. Běžné je pohlazení, pokud nám je někdo blízký či jej chceme podpořit, uklidnit. Je důležité zvážit, zda bude takovýto kontakt druhému příjemný. Zcela specifickou a nezanedbatelnou úlohu má podání ruky. To patří mezi stěžejní prvky při kontaktu a měli bychom mu tedy věnovat pozornost. Důležité je volit správnou intenzitu stisku ruky, mnoho o vás vypoví též skutečnost, zda máte ruce studené či nepříjemně zpocené.

Gesta

Bezděčné pohyby rukou obvykle provází každý slovní projev jde jen o to, jak jsou přiměřená dané situaci. Rukou můžeme již z dálky naznačit držení palců či např. úspěch. Jako u ostatních složek je důležité, aby gesta podporovala vyřčené a nebyla s ním v rozporu. Pokud víte, že máte tendenci užívat výrazná gesta, snažte se je umírnit do podoby, aby byla druhé osobě příjemná a abyste ji neohrožovali rukama létajícíma v její blízkosti.

Proxemika

Ta vypovídá vzájemné blízkosti obou zúčastněných. Každý máme kolem sebe vytýčený určitý prostor, do něhož si pustíme jen lidi, kteří jsou nám blízcí. Pokud vás někdo osloví na ulici s cílem představit vám nějaký nový výrobek, jistě se nebudete cítit zcela dobře, pokud se postaví těsně před vás, rukama vás bude ohrožovat či se vás dotýkat. Pokud v kontaktu zpozorujete, že se od vás druhá osoba snaží nenápadně vzdalovat, překročili jste její zónu, která je jí při komunikaci s vámi příjemná. V této situaci učiníte nejlépe, pokud sami poodstoupíte a budete respektovat vám vytýčený prostor.

Posturika

Posturikou je míněna poloha těla, kterou člověk při komunikaci zaujímá. Mnohé nám prozradí, zda a jak sedíme či stojíme, jaká je naše konkrétní pozice rukou či nohou. Např. založené ruce a zkřížené nohy mohou signalizovat uzavřenost, nesouhlas a nechuť komunikovat. Špičky nohy míří ve stoje obvykle na osobu, jež je nám sympatická. Naopak pokud s někým mluvíte a on k vám není přímo natočen přední stranou těla, naznačuje tím jistou zdrženlivost, nerozhodnost a to, že se vám nehodlá zpřístupnit a zcela otevřít.

Kinezika

Mnoho vypovídá též styl našeho pohybu. Jednotlivé pohyby a jejich soulad dodávají člověku určitou eleganci. Naopak nekoordinovanost, napětí či křečovité pohyby naznačují nejistotu, nervozitu či bezradnost.

Paralingvistické projevy

Ty tvoří přímý přechod ke komunikaci verbální. Řadíme sem tón hlasu, jeho rychlost, hlasitost řeči, pomlky a pauzy v řeči. Nepříjemná jsou různá zbytečně vkládaná slova do projevu (ehm, vlastně atd.). Velký význam může hrát pauza v řeči, která může signalizovat přemýšlení nad daným problémem či jen předstupeň slovního útoku.

Při hodnocení neverbálních signálů je však vždy nezbytné brát ohled na jejich kontext. Pokud je při hovoru někdo nervózní, ještě to nemusí znamenat, že tak na něj působíte vy. V životě jsou přece jen i jiné podstatné situace. Může se např. právě rozhodovat o budoucnosti člověka jemu blízkého, může netrpělivě očekávat důležitý hovor atd. Neverbální komunikaci tedy vždy pozornost věnujte, ale dávejte si pozor na to, ať se z ní nesnažíte vyčíst více, než je v danou chvíli možné.

Považujete neverbální komunikaci za důležitou?

Neverbální komunikace - co vám prozradí? patří do témat
 • podání rukou lenka kovářová 28.05.2009 14:05:53

  S dost lidmi si podávám ruce a dle toho se opravdu řídím. Někdy mi někdo podá ruku tak, jako by mi nedal skoro nic a to je špatně. Jsou zase tací, co vám ruku zmáčknou tak, že to bolí, ale nejlepší je střed. Trošku stisknout a je to :-)

  • Re: podání rukou Jája 26.12.2010 09:44:33

   Ale jak najít tu správnou míru stisku!? Pokud má dotyčný problémy například s natekými prsty, tak to může být docela problém. Nebo když nosí žena prstýnky a je jí ruka zmáčknuta.

 • Podání rukou georgina 22.06.2009 19:20:54

  Podání ruky považuji za rozhodující. Dozvíte se o člověku mnohé. Naprosto nepříjemná je tzv. „leklá ryba“. Podle mne má být podání ruky srdečné a s přímým pohledem do očí.

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Vztahy na pracovišti patří do témat

Adresář

Poradna na téma Vztahy na pracovišti

Diskuze na téma Vztahy na pracovišti

 • Lukyna 08.10.2015 20:10 vztahy na pracovišti

  Já dělala vždycky jenomfakturantku, teď jsemskončila (ne zrovnadobrovolně) ve své poslednípráci a…

 • Lenka 20.11.2012 15:11 vztahy na pracovišti

  Dobrý den, chtěla bych Vás moc poprosit o pomoc s vyplněním mého dotazníku, který je anonymní a…

 • jagi 18.09.2012 00:09 vztahy na pracovišti

  Možná jsi dříč, ale naprosto nesnášenlivá, stále hledáš, v čem jsou ti druzí horší než ty, prostě…

 • Jitka Holínková 14.08.2012 19:08 vztahy na pracovišti

  Ahoj kolegyně...ani netušíš jak velice ti rozumím...sice už nejsem mladá ..je mi 48 a pracuji…

 • 27.07.2012 20:07 vztahy na pracovišti

  Asi mám smůlu na zaměstnavatele. Po střední jsem nastoupila ve stavební firmě kde jsem se…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku